หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
11K
2
51
สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย
SMEs
องค์กร สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย 
Organization The Thai Overseas Fisheries Association
รายละเอียด ประวัติสมาคม

สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย หรือ  The Thai Overseas Fisheries Association ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 จัดตั้งตาม พระราชบัญญัติสมาคมการค้า และ อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกที่เกี่ยวกับการประมงนอกน่านน้ำไทย
2.สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก  แก้ไขอุปสรรคต่างๆ
3.ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก 
4.ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนา  การประมงนอกน่านน้ำไทยให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี
 
วิสัยทัศน์
การประมงนอกน่านน้ำ สร้างงาน สร้างรายได้ ทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบ และนำมาซึ่งอาหารโปรตีนจากทะเล เพี่อการบริโภคของประชากรและเพื่อการแปรรูปส่งออกอย่างมีคุณภาพ
 
 
พันธกิจ
 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการประมงนอกน่านน้ำไทยให้มีความมั่นคงถาวร
2. ขยายแหล่งทำการประมงของกองเรือประมงไทย เพื่อนำทรัพยากรสัตว์น้ำกลับมาเป็นวัตถุดิบให้กับ อุตสาหกรรมต่อเนื่องการประมงภายในประเทศและอุตสาหกรรมการแปรรูปเพื่อการส่งออก
 
สมาชิกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย
        ประเภท สามัญ
1. นิติบุคคล ที่ประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการทำประมงนอกน่านน้ำไทย จำนวน 30 บริษัท
2. บุคคลธรรมดา (เจ้าของเรือประมง) จำนวน 462 ลำ 
 
        ประเภท วิสามัญ  
(นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้าอุตสาหกรรมหรือการเงินเกี่ยวเนื่องกับประมง)
จำนวน 4 บริษัท
 
ที่ตั้ง 96/67-68 หมู่ที่ 9 ถนนพระราม 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 02-452-1264, 02-840-2116 - 7
โทรสาร 02-452-1265
อีเมล์ tofa_bkk@yahoo.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 51 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,993 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด