หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.3K
สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร
SMEs
องค์กร สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร 
Organization THAI AGRO BUSINESS ASSOCIATION
รายละเอียด ประวัติสมาคม

เนื่องด้วยพื้นฐานอาชีพของชาวไทยคือการเกษตรในอดีตเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติในการเพาะปลูกเป็นสำคัญเมื่อความต้องการและเวลาเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น ทำให้สารเคมีจากต่างประเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเกษตรปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นตามจึงทำให้เกิดความคิดในการผลิตและจำหน่ายเองภายในประเทศ ซึ่งได้นำปัญหาจากการใช้มาโดยตลอดซึ่งมักเกิดจากความไม่เข้าใจสารเคมีอย่างถ่องแท้นั่นเอง กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งจึงได้เล็งเห็นความำคัญของธุรกิจด้านสารเคมีเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการรักษาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในขณะเดียวกัน ได้มองเห็นความสำคัญความเสียเปรียบของคนไทยและเกษตรกรไทยในปัจจุบัน และอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการดำเนินธุรกิจด้านเคมีเกษตร จึงได้เกิดความคิดที่ร่วมน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะช่วยให้คนไทยสามารถประกอบธุรกิจได้โดยยุติธรรมและเพื่อให้เกษตรกรไทย

สามารถซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม โดยพยายามผลักดันให้เกิดการแข่งขันเสรีและทุกคนสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้นภายใต้กรอบของกฎหมาย
สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรก่อตั้งโดยผู้ประกอบกิจการที่เป็นคนไทยเพื่อเป็นศูนย์รวมของคนไทยผู้ประกอบธุรกิจด้านสารเคมีเกษตร โดยสมาคมได้จดทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2531 นอกจากนี้มาคมยังมีหน้าที่ส่งเสริมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้ผู้จำหน่ายดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
 
ที่ตั้ง 99/22 หมู่ 12 ซอย คงเพิ่มพูล ถนน รามอินทรา 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-907-0154-5
โทรสาร 02-578-4919
อีเมล์ info@taba.or.th
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 6,311 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด