หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
14K
1
5
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
SMEs
องค์กร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
Organization Thai Listed Companies Association
รายละเอียด
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 โดยผู้ก่อตั้งจำนวน 8 คน รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “ชมรมบริษัทจดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาต (Listed and Authorized Companies Club)” ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2532 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น “สมาคมบริษัทจดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาต (Listed and Authorized Companies Association)” และมีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และครั้งสุดท้ายได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association)” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 เป็นองค์กรอิสระที่มิได้มุ่งหวังผลกำไร
 
     สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยมีแผนงานที่จะสร้างบทบาทที่ชัดเจนตามภารกิจ โดยเน้นการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมต่างๆ ในสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และจะสื่อสาร บทบาท กิจกรรม และผลงาน ให้กับบริษัทจดทะเบียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับอย่างต่อเนื่อง
 
ที่ตั้ง อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 (ห้อง1106 ชั้น11) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-2165
โทรสาร 02-654-5591
อีเมล์ Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 13,481 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด