หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
11K
5
5
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย 
Organization THAI MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY INDUSTRY ASSOCIATION
รายละเอียด
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย หรือที่เรียกโดยย่อว่า THAIMED ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดยเริ่มจากสมาชิกผู้ก่อตั้ง 6 ราย เพื่อทำหน้าที่ประสานนโยบายกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกเมื่อหนังสือรับรองการขาย (Free Sales Certificates - FSC) กลายเป็นข้อบังคับทางกฎหมายในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

ส่วนความสำเร็จอื่นๆ ได้แก่การเจรจาต่อรองกับกระทรวงการคลังให้ลดหย่อนภาษีนำเข้า และให้จัดประเภทของสินค้าที่เป็นเครื่องมือแพทย์ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งแต่เดิมไม่ได้มีการแบ่งประเภทของเครื่องมือแพทย์ไว้อย่างชัดเจนในรายการสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันแต่มีวัตถุประสงค์ของการใช้ต่างกัน ส่งผลให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าของสินค้าเครื่องมือแพทย์ในอัตราเทียบเท่ากับสินค้าตามหมวดสินค้าทั่วไปอย่างไม่มีเหตุผล ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนในเวลาต่อมาเป็นผลให้ต้นทุนของการให้บริการทางสุขภาพแก่คนไทยลดลงได้อีกเป็นจำนวนมาก

          "ตลอดระยะ 20 ปีที่ผ่านมา THAIMED ได้สะสมชื่อเสียงที่มั่นคงในฐานะสมาคมที่มีการดำเนินงานอย่างราบรื่นได้นำพาสมาชิกของสมาคมซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทั้งที่เป็นบริษัทของคนไทย บริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศ และบริษัทข้ามชาติรวมเป็น 80 บริษัทในปัจจุบัน"
 
ที่ตั้ง ชั้น 11 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ เลขที่ 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-379-4279-80
โทรสาร 02-379-4297
อีเมล์ thaimed@truemail.co.th
info@thaimed.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,799 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 5 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด