หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
7.1K
1
สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
SMEs
องค์กร สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย 
Organization THAI SCREEN PRINTING & GRAPHIC IMAGING ASSOCIATION
รายละเอียด  ความเป็นมา สมาคมฯ จัดทำวารสาร ชื่อ วารสารการพิมพ์สกรีน ความหนา 100-120 หน้า, กระดาษปอนด์ หนา 80 แกรม, หน้าปกกระดาษอาร์ตมันพิมพ์สกรีน, ปกหลังพิมพ์ออฟเซ็ท, เนื้อในพิมพ์ขาว-ดำ, โฆษณา 4 สี (ปกหน้าใน) ราคา 18,000 บาท, โฆษณา 4 สี (ปกหลังใน) ราคา 16,000 บาท, โฆษณา 4 สี (ปกหลังนอก) ราคา 22,000 บาท, โฆษณา 4 สี (เนื้อใน) ราคา 13,000 บาท, ขาว-ดำ (เต็มหน้า) ราคา 8,500 บาท, ขาว-ดำ (ครึ่งหน้า) ราคา 5,000 บาท

เป้าหมาย
1. จัดทำปีละ 4 ฉบับ ๆ ละ 2500 เล่ม (กรณีมีการจัดจำหน่าย จะเพิ่มยอดพิมพ์ตามความต้องการของตลาด)
2. จัดหาผู้สนับสนุนโฆษณาอย่างน้อย 20 บริษัท / ฉบับ 3. รายได้จากการจัดพิมพ์ หลังค่าใช้จ่าย นำเข้าสมาคมฯไม่น้อยกว่า 50,000 บาท / ฉบับ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนไทย
2. เพื่อการแจกจ่ายให้แก่สมาชิก, ภาคสมาคมฯ, ภาคการศึกษา, ภาครัฐ และภาคเอกชนที่สนใจ
3. เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนไทยเทียบเท่ามาตรฐานสากล

นโยบาย
1. ต้นฉบับเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมฯ
2. โรงพิมพ์เป็นผู้ประสานงานและติดตามบทความ และโฆษณา ฯลฯ
3. สมาคมฯเป็นผู้จัดส่งให้สมาชิก, ภาคสมาคมฯ, ภาคการศึกษา, ภาครัฐ และภาคเอกชนที่สนใจ
4. สมาคมฯจัดเก็บวารสารฯทุกฉบับเป็นแฟ้ม 5. การพิมพ์เพื่อจัดจำหน่ายในอนาคต โดยมีการกำหนดนโยบายการตลาดที่ชัดเจน

กลยุทธ์
1. สร้างความสนใจและแปลกใหม่โดยการพิมพ์หน้าปกด้วยระบบการพิมพ์สกรีน สีสันสดใส
2. ออกแบบหน้าปกที่ตรงกับเทศกาล, วัฒนธรรมไทย หรือกิจกรรมของสมาคมฯ
3. ด้านการบริหารจัดการ ? การตลาด, บทสัมภาษณ์บุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์, บทความสุขภาพ, ข่าวสารสมาชิก, วิธีแก้ปัญหา การพิมพ์สกรีน ฯลฯ
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญใน WEBSITE ของสมาคมฯ

ขั้นตอน-กระบวนการ
1. จัดทำสารบัญ และกำหนดแนวคิดของวารสารฯแต่ละฉบับ และรายปี
2. กำหนดผู้อกกแบบ, ผู้พิมพ์สกรีนลงบนปกหน้า และผู้สนับสนุนหมึกพิมพ์
3. จัดทำจดหมายขอผู้เขียนบทความ และกำหนดจำนวนหน้า และเวลาส่งต้นฉบับ เป็น DISC หรือ E-MAIL
4. จัดทำจดหมายขอผู้สนับสนุนโฆษณา และกำหนดส่ง ARTWORK เป็น DISC หรือ E-MAIL
5. ติดตามและประสานงานในการจัดส่งข้อมูลระหว่างโรงพิมพ์ และผู้เขียนฯ
6. สมาคมฯจัดทำข่าวสมาชิก, ข่าวสมาคมฯ, ข่าวสหพันธ์ฯ ฯลฯ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
7. โรงพิมพ์จัดส่งบทความ หรือโฆษณาให้ตรวจแก้ไข/เพิ่มเติม
8. โรงพิมพ์จัดพิมพ์รูปเล่ม, ประกอบรูปเล่ม และจัดส่งให้สมาคมฯ
9. สมาคมฯจัดส่งวารสารให้สมาชิก, ภาคสมาคมฯ, ภาคการศึกษา, ภาครัฐ และภาคเอกชนที่สนใจ
10. สมาคมฯจัดทำจดหมายขอบคุณ และเอกสารวางบิลชำระค่าสนับสนุนโฆษณ

สรุปประเมินผล
1. ประธานโครงการฯรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารรายเดือน
2. ตรวจสอบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม และจำนวนผู้อ่านวารสารฯรายฉบับ

ที่ตั้ง 46/92 หมู่ 12 ถ.นวลจันทร์ แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02-509-6653-4,02-944-5393
โทรสาร 02-509-6654
อีเมล์ contact@thaiscreenprinting.or.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/Thaiscreen
Facebook 
www.facebook.com/Thaiscreen
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 7,126 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด