หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
7.8K
1
สมาคมการค้าไทยฮ่องกง
SMEs
องค์กร สมาคมการค้าไทยฮ่องกง 
Organization Thai - Hong Kong Trade Association
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 195 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้อง 2501 ชั้น 25 ถนน สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-343-9000
โทรสาร 02-343-9029
อีเมล์ thai-hongkong@thta.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 7,784 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด