หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
3.6K
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
SMEs
องค์กร โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รายละเอียด ไม่จำกัดหลักสูตร
ที่ตั้ง ฝ่ายวิเคราะโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเก็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 025047726, 025034231
โทรสาร 02 5034231
อีเมล์ idea4u.biz@hotmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,578 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด