หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.6K
5
1
สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย
SMEs
องค์กร สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย 
Organization THAI CORRUGATED PACKAGING ASSOCIATION
รายละเอียด
มาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเล็งเห็นบทบาทความสำคัญของอุตสาหกรรมประเภทนี้ กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเกือบร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์และสินค้าล้วนต้องใช้กล่องเป็นบรรจุภัณฑ์ทั้งสิ้น และจะเห็นได้ว่าดัชนีการเติบโตของอุตสาหกรรมกล่องกระดาษนั้น เป็นสัดส่วนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก
 
สมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย ถือกำเนินขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ได้มีการร่วมประชุม เพื่อปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2537  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสีลม  จนก่อให้เกิดความคิดริเริ่มที่จะมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเสริมความเข้าใจอันดีและส่งเสริมอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  ดังนั้น  จึงได้พร้อมใจกันก่อตั้ง ชมรมผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ขึ้น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2537 และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนมาเป็นลำดับ จนกระทั่งได้มีการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เป็นสมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2539  และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย" ในภายหลัง และใช้มาจนกระทั่งปัจจุบัน
 
ที่ตั้ง 75/6 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-202-4535
โทรสาร 02-354-3304
อีเมล์ tcpa@thaicorrugated.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,554 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 5 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด