หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
11K
1
8
สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ 
Organization THE ASSOCIATION OF HEN-EGG FARMERS, TRADERS AND EXPORTERS
รายละเอียด
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของ สำนักงานทะเบียนสมาคมการค้า ประจำกรุงเทพมหานคร
 
มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อ
        ส่งเสริมการผลิตสินค้าไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด อีกทั้งมุ่งเน้นส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ในประเทศให้เพิ่มขึ้นทั้งในรูปไข่ไก่สดและไข่ไก่แปรรูป เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกและอุตสาหกรรมไข่ไก่โดยรวมของประเทศ
 
ที่ตั้ง 47/45-46 อาคารทรัพย์สมุทรชั้นที่ 5 ซอยเย็นจิตต์ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-638-2873
โทรสาร 02-638-2536
อีเมล์ eggsthailand@yahoo.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8 คะแนน
มีผู้เข้าชม 11,144 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด