หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.7K
6
สมาคมรถเช่าไทย
SMEs
องค์กร สมาคมรถเช่าไทย 
Organization THAI CAR RENTAL ASSOCIATION
รายละเอียด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2542 ใบอนุญาตเลขที่ 347/2542 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
1. สมาคมจะพัฒนาปรับปรุงงานบริการรถเช่าให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือนักลงทุน ต่างประเทศ
2. ให้สมาชิกมีกฎระเบียบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. สมาคมจะทำการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพากระหว่างสมาชิกและผู้ใช้บริการ
4. สมาคมจะดำเนินนโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับภาครัฐหรือเอกชน
5. ส่งเสริมกิจการต่างๆเพื่อสังคม ที่เกี่ยวกับธุรกิจรถเช่า เช่น การสร้างงานและพัฒนาคุณภาพแรงงานแก่พนักงานขับรถส่งเสริมโครงการ
ขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการบนท้องถิ่น
 
ที่ตั้ง 2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-204-1454
โทรสาร 02-204-1455
อีเมล์ manager@tcra.or.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/TCRA.THAILAND
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,663 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด