หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
3.5K
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
SMEs
องค์กร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รายละเอียด ถ่ายทอดความรู้ที่หลายหลากสาขาวิชา  โดยเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชนในเขตลาดกระบังและพื้นที่ไกล้เคียง  เป็นที่ปรึกษาให้คำแน่นนำ  ประสานงานจัดอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ตั้ง กองแผนกงานชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 0-2737-2569 สายใน 3284
โทรสาร 0-2737-2569
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,464 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด