หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
3.6K
50
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SMEs
องค์กร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รายละเอียด เปิดบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และบ่มเพาะธุรกิจ สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเป็นผู้ประการรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา บัณฑิต และบุคคลทั่วไป
ที่ตั้ง 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02-5791111 ต่อ 5555 - 5557 และ 5559
โทรสาร 02-5791111 ต่อ 5557
อีเมล์ spubi@spu.ac.th
spubi@windowslive.com
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 50 คะแนน
มีผู้เข้าชม 3,558 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด