หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.1K
1
35
สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 
Organization The Association of Private Power Producers
รายละเอียด
ความเป็นมาของสมาคม
 
ด้วยเหตุที่ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่
ของประชาชนและการพัฒนาประเทศโดยรวม ประกอบกับการที่ภาคเอกชนได้
เข้ามาดำเนินธุรกิจนี้ถือเป็นสิ่งใหม่สำหรับประเทศไทย ทำให้ที่ผ่านมาบริษัทเอกชน
ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจนี้ต่างประสบปัญหาและอุปสรรคในหลายด้าน นับตั้งแต่อุปสรรค
ด้านการเงินและการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า อุปสรรคในด้านข้อกฎหมาย อุปสรรคใน
เรื่องการยอมรับของประชาชน และอุปสรรคในเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ เป็นต้น
 
  การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้ผลิตเอกชนที่ผ่านมาขาดการประสานงานที่ดี ทำให้ไม่มีทิศทางและความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้การเจรจาเพื่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ได้รับการตอบสนอง เท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน รวมทั้งช่วยกันสร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดทัศนคติและความร่วมมือที่ดีจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการรวมตัวกันของผู้ผลิตรายเล็กและผู้ผลิตอิสระจัดตั้งเป็น “สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน” ขึ้น
 
   สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนได้ก่อตั้งขั้นเมื่อเดือนกันยายน 2542 โดยมีผู้ร่วมเป็นสมาชิกในการก่อตั้งครั้งแรกรวมทั้งสิ้น 13 บริษัท โดยใช้ชื่อ “ชมรมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน” และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมและเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543
 
 
   
ที่ตั้ง 88 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้น15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-710-3424
โทรสาร 02-710-3425
อีเมล์ appp@loxinfo.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 35 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,126 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด