หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
13K
1
10
สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ
SMEs
องค์กร สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ 
Organization BROILER ASSOCIATION
รายละเอียด
ประวัติความเป็นมา
          สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 
 
วัตถุประสงค์
  
  1). ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ
  2). สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ รวมทั้งสอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดไก่เนื้อ
  3). ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตไก่เนื้อให้มีมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของราชการ
  4). ส่งเสริมการผลิตให้มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ
  5). แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกของสมาคม เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ
 
 
   
ที่ตั้ง 44/80-81 ซ.รามอินทรา65 หมู่8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กทม. 10230
โทรศัพท์ 038-758-214-6
โทรสาร -
อีเมล์ contact@broilerassociation.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 13,216 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด