หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
4.2K
ศูนย์พัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล(IRF)
SMEs
องค์กร ศูนย์พัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล(IRF)  
รายละเอียด ให้อบรมทางธุรกิจที่ทันสมัยโดยเฉพาะในธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจ SME โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิ การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์และบริหารงานแฟรนไชส์ การบริหารธุรกิจสาขา  ด้านค้าปลีก เป็นต้น
ที่ตั้ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5791111 ต่อ 2343
โทรสาร 02-5611721 ต่อ2328
อีเมล์ irf_spu@hotmail.com
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,211 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด