หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.7K
1
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดีย-ไทย
SMEs
องค์กร สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดีย-ไทย 
Organization Indian-Thai Diamond and Colortone Association
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 322/24 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ห้อง 24 ชั้น 13, ถนนสุริวงศ์, แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, 10500
โทรศัพท์ 02-631-5570-1
โทรสาร 02-631-5572
อีเมล์ info@itdca.co.th
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,745 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด