หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
7.8K
1
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
SMEs
องค์กร สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย 
Organization THAI SEED TRADE ASSOCIATION
รายละเอียด
ความเป็นมาของสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
 
เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ได้เริ่มขึ้นในประเทศไทย ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ต่างต้องประสบปัญหาต่างๆมากมาย และไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร ในปัจจุบันปัญหาต่างๆถูกสะสมและพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดปัญหาหนักอกหนักใจให้กับผู้ประกอบการหลายราย ต่างชาติก็เริ่มลังเลที่จะลงทุนทำธุรกิจนี้ในประเทศไทย หลายชาติที่ยังไม่มาลงทุนก็เบนเข็มไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราแทน
 
หากปล่อยให้โครงสร้างทางธุรกิจเป็นเช่นนี้ต่อไป ประเทศไทยจะเกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง เมื่อต่างชาติยกเลิกการลงทุนในประเทศไทยแล้วหันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน การว่าจ้างแรงงานต่างๆจะหายไป ประเทศไทยจะต้องรับภาระในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากเพื่อนบ้านมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีราคาแพง และประเทศไทยอาจจะต้องสูญเสียดุลการค้ามากขึ้น
 
กลุ่มบริษัทเมล็ดพันธุ์ชั้นนำตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงรวมกลุ่มกันในเดือนตุลาคม พ.ศ.2544 ร่วมก่อตั้งสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยขึ้นเพื่อปกป้องธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ผลักดันให้ธุรกิจนี้คงอยู่ และพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญของโลก มีการตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นมาทำงาน จัดประชุม วางแนวปฏิบัติ จัดทำข้อบังคับมาเป็นลำดับ จนกระทั่งเดือนสิงหาคม 2545 จึงได้เริ่มตั้งสำนักงานที่อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจดทะเบียนสมาคมสำเร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
 
 
วัตถุประสงค์สมาคม
 
1. จัดให้มีการศึกษาและวิจัยในด้านการเพิ่มผลผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ และรายงานผลให้แก่สมาชิก
 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี
 
3. ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลและแนะนำเมล็ดพันธุ์ที่ดีแก่สมาชิกและเกษตรกร
 
4. สนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์ที่ดำเนินการโดยสมาชิก พร้อมคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ
 
5. สนับสนุนให้สมาชิกมีการรักษาและปรับปรุงสายพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์หลัก
 
6. เป็นผู้ประสานงานในการกระจายสายพันธุ์ที่ปรับปรุงโดยหน่วยงานราชการและสถาบันที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิก
 
7. กำหนดพันธุ์มาตรฐานสำหรับใช้เปรียบเทียบ และดูแลป้องกันไม่ให้มีพันธุ์มาตรฐานซ้ำซ้อน
 
8. ร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ เพื่อธุรกิจการค้าเมล็ดพันธุ์
 
9. ให้บริการข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
 
10. กิจกรรมอื่นๆที่จำเป็นในการสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 
ที่ตั้ง ห้อง 732 ชั้น 7 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-955-1710-1
โทรสาร 02-955-1712
อีเมล์ admin@thasta.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,764 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด