หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.3K
2
1
สมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย
SMEs
องค์กร สมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย 
Organization THAI BUS BUSINESS ASSOCIATION
รายละเอียด
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 
1.ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบกิจการเดินรถโดยสารประจำทางให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
 
2.เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมตลอดทั้งเจรจาทำความตกลงกับภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก
 
3.ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ
 
4.ส่งเสริมและหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงด้านการบริการเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น และมีมาตรฐานเดียวกัน
 
5.เพื่อความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกด้วยกัน หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกทั้งในและต่างประเทศ รวมตลอดทั้งการประนอมข้อพิพาทต่างๆที่เกี่ยวกับการกิจการเดินรถโดยสารประจำทาง
 
6.เพื่อทำการสำรวจ และวิจัยเกี่ยวกับการกิจการด้านการเดินรถโดยสารประจำทาง แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับกิจการเดินรถโดยสารประจำทาง
 
7.ไม่ดำเนินการใดๆในทางการค้า หรือการเมืองแต่อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสิ้น รวมตลอดทั้งไม่ดำเนินกิจการในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือสนุกเกอร์
 
8.ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง
 
9.ส่งเสริมการประกอบการวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการเดินรถโดยสารประจำทาง
 
ที่ตั้ง 177 หมู่ที่ 7 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-943-5002
โทรสาร 02-943-5002
อีเมล์ info@thaibusbusiness.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,302 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด