หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
31K
5
22
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
SMEs
NEWS
องค์กร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
รายละเอียด ให้บริการแก่ SME ในหลายด้าน อาทิ รับรองเอกสารถิ่นำเนินสินค้า (Certificate  of  Origin) งานมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก บริการ  เอ. ที .เอ คาร์เนท์ เป็นต้น 

พร้อมทั้งให้การสนับสนุนคำปรึกษาและข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้าแก่สมาชิก และผู้ประกอบการทั่วไป จัดการอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่สมาชิก นักธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

ที่ตั้ง เลขที่ 150 ถ.ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2622-1860-76
โทรสาร 0-2225-3372
อีเมล์ parisha@thaiechamber.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 22 คะแนน
มีผู้เข้าชม 30,628 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 5 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด