หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.2K
2
6
สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย
SMEs
องค์กร สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย 
Organization Thai Metal Packaging Association
รายละเอียด
ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2541 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ และมีผลกระทบแก่ธุรกิจโดยทั่วไป รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ผลิตภาชนะแผ่นเหล็ก ทำให้เกิดการแข่งขันสูง มีการขายตัดราคากันเองจนเกิดขาดทุน และมีโรงงานจำนวนหนึ่งต้องปิดตัวเองไปในที่สุดสร้างความเสียหาย และเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ผลิต
 
จึงได้เกิดความคิดร่วมกันในการที่จะจัดตั้งสมาคม สำหรับกลุ่มผู้ผลิตภาชนะจากแผ่นเหล็ก เพื่อลดความขัดแย้งและหันกลับมาเห็นใจกัน ร่วมใจกันแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาวิธีลดต้นทุนการผลิต กำหนดมาตรฐานสินค้า กำหนดราคาขายที่เป็นธรรมและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก
 
คุณวรวิทย์ สุธีรชัย คุณกู้เกียรติ ว่องเวศน์ และคุณมนตรี ชยาวิวัฒน์กุล ได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมผู้ผลิตภาชนะแผ่นเหล็กวิลาศขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2515 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ สมาคมผู้ผลิตภาชนะแผ่นเหล็ก ” โดยมีคุณวรวิทย์ สุธีรชัย รักษาการณ์นายกสมาคมชั่วคราว 3-6 เดือน หลังจากนั้น จึงจัดให้มีนายกสมาคมอย่างเป็นทางการขึ้น โดยเชิญ คุณสุนทร ปูรานิธี ซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุดขึ้นเป็นนายกสมาคมคนแรก
 
 ปัจจุบัน สมาคมฯ ได้เปลี่ยนชื่อจาก “ สมาคมผู้ผลิตภาชนะแผ่นเหล็ก ” เป็น “ สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ” โดยจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 และมีสมาชิกทั้งสิ้น 35 บริษัท โดยมีนายกสมาคม ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2554-2556 คือ คุณวรทิน พิศาลพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด 
 
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย 1) คุณวีระ เดชธำรง บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ จำกัด 2) คุณสาธิต ชยาวิวัฒน์กุล บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด 3) คุณวิเชียร ตียปรีชญา บริษัท ยูนิเวอร์แซลแคน จำกัด 4) คุณวิบูลย์ ตระกูลพูนทรัพย์ บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด
 
ที่ตั้ง โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ อาคารช้อปปิ้งอาเขต ชั้น 1372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-292-2821,02-725-6888
โทรสาร 02-752-3216,02-725-6848
อีเมล์ info@metalpackaging.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,240 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด