หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
7.1K
สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน
SMEs
องค์กร สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน 
รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดสากล อบรม สัมมนา ให้ข้อมูลทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ เป็นต้น รวมทั้งให้ข้อมูลในการร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

ที่ตั้ง 540 เมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุวัน กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2305-8755
โทรสาร 0-2658-7411
อีเมล์ info@thaigifts.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 7,068 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด