หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
7.8K
2
6
สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ 
รายละเอียด ส่งเสริมให้ผู้ผลิตมองเห็นความสำคัญด้านการพัฒนาการออกแบบ  และส่งเสริมงานออกแบบที่ดี  ต่อด้านการลอกเลียนแบบทั้งในและต่างประเทศ  รวมทั้งให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมศักยภาพในการส่งออกการรวมกลุ่มในการออกงาน  Exhibition ต่างๆ

ที่ตั้ง 1028 / 5 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2679-8526
โทรสาร 0-2679-8527
อีเมล์ info@designandobjects.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,847 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด