หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.0K
1
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
SMEs
NEWS
องค์กร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  
รายละเอียด ให้บริการด้านการจัดหลักสูตรการจัดสัมมนาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการจัดการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม  ศุนย์เทียบปรับเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม  ศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี  ส่วนการศึกษาทางไกล  (มหาวิทยาลัยซันโน)  มีการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร  เพื่อเสริมสร้างและยกระดับความรู้  ความสามารถ  และทักษะเชิงปฏิบัติทั้งด้านวิศวกรรมและด้านบริหาร

ที่ตั้ง 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320-5, 0-2259-9160
โทรสาร 0-2258-6440
อีเมล์ web-service@tpa.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 8,037 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด