หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
13K
6
10
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย 
Organization Thai Beverage Industry Association
รายละเอียด
ความเป็นมา
        อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาอย่างช้านาน ทั้งในด้านมูลค่ารวมของตลาด การจ้างงาน การใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ และผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ อย่างไรก็ดี ด้วยความที่ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮล์เป็นตลาดที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ผู้ประกอบการในอดีตจึงมุ่งดำเนินธุรกิจของตนเองเป็นหลัก โดยไม่มีเวทีที่จะเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบร่วมกัน และขาดกลไกในการประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการแต่ละราย และระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง 
 
       ด้วยเหตุนี้ ในปี 2551 ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ภายใต้การนำของ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด  บริษัท โคคา-โคลา(ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท กรีนสปอต จำกัด  ซึ่งได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งสมาคมการค้าของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ขึ้น  โดยได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย” ขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 โดยมีคุณพงส์ สารสิน เป็นนายกสมาคมฯ และมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกร่วมเป็นกรรมการ
 
ที่ตั้ง อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 20B เลขที่ 333 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
โทรศัพท์ 081-454-4006
โทรสาร 02-272-1551
อีเมล์ ussanee.tba@gmail.com
info@tba-thai.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 12,840 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 6 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด