หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.7K
8
4
สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย 
Organization Thai Air Conditioning Traders Association
รายละเอียด
ประวัติความเป็นมาของสมาคม
 
สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (Thai Air Conditioning Traders Association = T.A.T.A.) มีที่มาจากชมรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นชมรมที่เกิดจากการรวมตัวกันของร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในนาม “กรีนชอบ (Green Shop)” ที่ก่อตั้งโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยกฟผ. ได้จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ในกลุ่ม กรีนชอบ จำนวน 8 รุ่น และได้สนับสนุนให้รวมกลุ่มกันเป็น “ชมรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 โดยมี คุณสุรสิทธ์ ชูบุญราษฎร์ เป็นประธานชมรมฯ คนแรก

ซึ่งชมรมฯ ได้จัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกตลอด 4 ปี จนกระทั่งคณะกรรมการชมรมฯ มีความเห็นร่วมกันว่าควรจะจดทะเบียนเป็นสมาคม เพื่อจะเป็นที่น่าเชื่อถือในการติดต่อทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานเอกชนและราชการ จึงได้ทำการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (Thai Air Conditioning Traders Association = T.A.T.A.) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 โดยมีคุณโชคชัย พงษ์พิสุทธ์วณิช เป็นนายกสมาคม คนแรก และจนถึงปัจจุบันมีคุณสมภพ โปษยานนท์ เป็นนายกสมาคมคนที่สอง ซึ่งการบริหารงานตั้งแต่เป็นชมรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศจนมาเป็นสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยนั้น ได้รับความร่วมมือจากร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศเป็นอย่างดี 
 
ที่ตั้ง 86/6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-712-4480
โทรสาร 02-712-4481
อีเมล์ greenshopac@yahoo.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 4 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,690 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 8 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด