หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.8K
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย  
รายละเอียด ให้การการส่งเสริมการผลิตและกรรมวิธีการผลิตต่างๆแก่สมาชิก ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้า ให้การสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกให้มีความเข้าหน้าทันสมัย  ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และขบวนการผลิต

ที่ตั้ง เลขที่ 127/2 ถ.พญาไม้ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2438-9457-8, 0-2863-0802-3, 0-2437-8046-8
โทรสาร 0-2437-2850
อีเมล์ info@tpia.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 9,778 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด