หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
10K
4
4
สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย 
Organization THAI AUTO PARTS AFTERMARKET ASSOCIATION
รายละเอียด
สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ และอะไหล่ทดแทนไทย THAI AUTO PARTS AFTERMARKET ASSOCIATION: TAPAA (อ่านว่า ทาป้า) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 โดยมีสำนักงานสมาคมตั้งอยู่ที่ สี่แยกถนนวรจักร ซึ่งเป็นย่านการค้าที่เกี่ยวข้องกับอะไหล่รถยนต์ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 
สาเหตุของการก่อตั้งสมาคมฯ
เป็นที่รับทราบในเวทีการค้าระดับสากลว่า ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนรถยนต์ของไทย เป็นที่ต้องการของตลาดจากหลากหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากตัวสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานสูง และ เสนอขายในราคาที่เหมาะสม จะเห็นได้จากยอดการส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนรถยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆปี 
 
แต่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศปิด หันมาสนับสนุนให้เปิดประเทศและทำการค้าอย่างเสรีโดยมีรัฐบาลเป็นฝ่ายสนับสนุน ทำให้รูปแบบของการแข่งขันในตลาดอะไหล่รถยนต์ รวมไปถึงสินค้าอุปโภค และบริโภค ประเภทอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยการแข่งขันปรับตัวขึ้นอยู่ในระดับสูง ยิ่งไปกว่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ที่แต่ก่อนพิจารณาเรื่อง “คุณภาพของสินค้า” ไปเป็น “ราคาสินค้า” 
 
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนและอะไหล่ทดแทนรถยนต์ เริ่มทำการรวมกลุ่มกันเพื่อออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะแสดงศักยภาพของสินค้า และผู้ผลิตจากประเทศไทย ซึ่งจากการรวมตัวกันบ่อยครั้ง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม จนนำไปสู่ความคิดที่จะจัดให้มีการรวมตัวกันอย่างถูกต้องเป็นกิจลักษณะ เพื่อที่จะสามารถกระจายข่าวสาร, สิทธิประโยชน์ และ ความรู้ประสบการณ์ สู่วงกว้างให้แก่ผู้ประกอบการชาวไทยได้อย่างทั่วถึง 
 
ตราเครื่องหมายสมาคม 
ฟันเฟือง แสดงถึง เครื่องทดแรง ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเครื่องจักรกลทุกประเภท รูปรถยนต์ แสดงถึง ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกภายในสมาคม 
 
ดังนั้น ความหมายของตราเครื่องหมายสมาคม สามารถสื่อได้ว่า สมาคมจะอาสาทำหน้าที่เป็นฟันและเฟืองในการประสานงานระหว่างส่วนต่างๆของภาคธุรกิจ และ ยังทำการขับเคลื่อนการทำงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนของผู้ประกอบการชาวไทย ให้เดินหน้าไปอย่างราบรื่น ไร้อุปสรรค ภายใต้วัตถุประสงค์อันหนึ่งอันเดียวกัน 
 
ที่ตั้ง 228 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 02-621-2020
โทรสาร 02-621-2021
อีเมล์ info@tapaa.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 4 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,422 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด