หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.0K
5
สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
SMEs
องค์กร สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
Organization Thai Self Medication Industry Association
รายละเอียด
สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (TSMIA) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์(OTC) ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ในประเทศไทย เพื่อการมีผลิตภัณฑ์คุณภาพดังกล่าวอย่างเพียงพอ และจัดจำหน่ายในช่องทางที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมสิทธิของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ในประเทศไทย ให้มีโอกาสเลือกสรรยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สุขภาพอื่นๆ เพื่อป้องกันและรักษาอาการของโรคในเบื้องต้นได้ ด้วยสมาคมฯตระหนักดีถึงความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพตนเองและการใช้ยาด้วยตนเองอย่างมีความรับผิดชอบ จึงรวมตัวบริษัทที่ประกอบ ธุรกิจOTC ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเข้ามามีบทบาทในเรื่องการดูแลสุขภาพ ตนเองและพัฒนาแนวความคิดด้าน Self-Care และ Self-Medication ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอีกหน ทางหนึ่งในการผลักดันและส่งเสริมให้ประชากรไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
 
สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (TSMIA) เป็นสมาชิกของ World Self-Medication Industry หรือWSMIซึ่งเป็นสมาพันธ์ของสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเภสัช ภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์เป็นองค์กรอิสระที่ทำงานร่วมกันกับองค์การอนามัยโลกอย่างเป็นทางการ มีสมาชิกกว่า50ประเทศทั่วโลกเช่น JSMIญี่ปุ่น, ASMI ออสเตรเลีย, CNMAจีน, SMI นิวซีแลนด์, MESMI ตะวันออกกลาง, SMASAแอฟริกาใต้, CHPAสหรัฐอเมริกา, NDMACแคนาดา, AESGPสหภาพยุโรป, AFIPA ฝรั่งเศส, EFEX กรีซ, TELEM อิสราเอล, ANIFA อิตาลี นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้ประสานความร่วมมือกับAPSMIในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อการรวมตัวขององค์กร Self-Medicationในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
 
ที่ตั้ง 40 ซอยสุขุมวิท38 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล์ office@tsmia.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,042 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 5 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด