หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.9K
2
8
สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย 
รายละเอียด พัฒนาและยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมของเล่นไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล ตลอดจนเป็นตัวกลางในการประสานประโยชน์และดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิก รวมถึงประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อค้นหาเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมของเล่นไทย

ที่ตั้ง 19/4 อาคารสิทธาคอนโด ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์ 0-2811-0904-8
โทรสาร 0-2811-1219-20
อีเมล์ info@thaitoyassociation.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,917 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด