หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
7.5K
4
5
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
รายละเอียด เป็นตัวแทนภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยนำเสนอปัญญาและอุปสรรคต่างๆ ต่อภาครัฐบาล โดยทำหน้าที่ปกป้องสิทธิ์และความยุติธรรมอันพึงมีต่อสมาชิก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแยกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกรวมถึงเป็นศูนยืรวมข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อบริการสมาชิก

ที่ตั้ง 86/6 ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-712-2246-7
โทรสาร 02-712-2970
อีเมล์ tapma@thaiautoparts.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,541 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด