หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
14K
3
5
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
SMEs
องค์กร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
รายละเอียด เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมื่องและไม่แสวงหากำไร โดยเป็นส่วนรวมของผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและนักวิชาการสาขาต่างๆที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างเสริมวิชาชีพการจัดการให้เป็นเลิศ  ด้วยการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ

ที่ตั้ง 276 ถ.รามคำแหง ซอย 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2319-7677, 0-2718-5601
โทรสาร 0-2319-5666
อีเมล์ member@tma.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 14,201 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด