หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.8K
สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ
SMEs
องค์กร สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ 
Organization BANGKOK ACM SIGGRAPH
รายละเอียด
คือองค์กรสาขาของ ACM SIGGRAPH ที่สนับสนุนงาน Computer Graphics และ Interactive Technique ที่นำไป นำใช้ในการพัฒนางาน Digital Contents ในประเทศไทย โดยจัดตั้งขึ้นอย่างเป็น ทางการจาก ACM SIGGRAPH
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ซึ่งเป็นองค์กร ที่ไม่แสวงหากำไร และมีความมุ่งมั่นที่ จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถ และ ศักยภาพของอุตสาหกรรม Digital Content ในประเทศไทยให้ก้าวหน้า 
และ พัฒนาอย่างยั่งยืน
 
ที่ตั้ง 374/19 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-196-1103 ต่อ 3
โทรสาร 02-196-1107
อีเมล์ info@bangkok.siggraph.org
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/BKKSIGGRAPH
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,758 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด