หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.9K
4
6
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด
SMEs
องค์กร สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 
Organization TRAT TOURISM ASSOCIATION
รายละเอียด
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ 2547 โดยการรวมตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยก่อตั้งขึ้นเป็นชื่อเป็น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด โดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

ในการผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดสู่ความเป็นสากล เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก เพื่อเสริมสร้างมูลค่าการตลาดให้สูงขึ้น มุ่งเน้นการเชิดชู ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างพันธมิตร เชื่อมโยงธุรกิจต่อกัน การอำนวยประโยชน์แก่สมาชิก และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้กับวงการท่องเที่ยว 
 
การท่องเที่ยวของจังหวัดตราดและภาคตะวันออก จะขยายตัวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น ต้องอาศัยสินค้าด้านการท่องเที่ยว และความร่วมมือของผู้ประกอบการในการเป็นผู้สนับสนุนในการพัฒนา และดูแลรักษาให้คงอยู่ต่อไป
 
ที่ตั้ง 87 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โทรศัพท์ 039-696474, 039-537200
โทรสาร 039-696474
อีเมล์ info@trattourism.com
trat09@gmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/Trat.Tourism
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,889 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด