หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
4.9K
5
สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
SMEs
องค์กร สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
Organization REAL ESTATE SALES AND MARKETING ASSOCIATION
รายละเอียด
ประวัติและความเป็นมา
 
    ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้ง  ตามใบอนุญาตก่อตั้งสมาคมฯ เลขที่ นบ.1/2548  ทะเบียนเลขที่ 0127394800015  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548  ภายใต้ชื่อว่า   “สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์”   (REAL  ESTATE  SALES AND  MARKETING  ASSOCIATION)  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขายและการตลาด อสังหาริมทรัพย์
        โดยมี   คุณไพโรจน์  สุขจั่น    ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร  กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด   เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ  และบริหารงานต่าง ๆ ของสมาคมฯ  ร่วมกับคณะกรรมการ ทั้งหมด 20 ท่าน  ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านล้วนแต่ทำธุรกิจอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น
 
              โดยคุณไพโรจน์  สุขจั่น   ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง  นายกก่อตั้งสมาคมฯ  ประจำปี 2548 – 2549 
 
      และต่อมาทางสมาคมฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ขึ้น โดย คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค จำกัด   ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมฯ ประจำปี 2550 – 2551
 
 และต่อมาทางสมาคมฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ขึ้น โดย คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล  ประธานและกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์  จำกัด   ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมฯ ประจำปี 2552 – 2553
 
ที่ตั้ง 155/5 หมู่.10 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-925-4571
โทรสาร 02-925-4573
อีเมล์ resam@resam.or.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/resam_thai
Facebook 
www.facebook.com/pages/Resam
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,867 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด