หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
4.9K
2
สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย
SMEs
องค์กร สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 
Organization Thailand Cabling Association
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
 
(1)     ส่งเสริมการประกอบ วิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับ การทำธุรกิจข่ายสายสัญญาณ ติดตั้ง ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์
(2)     สนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ   รวมทั้งทำความเจรจา ตกลงกัน ในการประกอบ วิสาหกิจของสมาชิก สอดส่อง และติดตาม ความเคลื่อนใหว ของตลาดข่ายสายสัญญาณ ทั้ง  ภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์ แก่การประกอบธุรกิจ การเศรษฐกิจ
(3)     เพื่อเป็นศูนย์กลาง แลกเปลี่ยนวิทยาการ ในหมู่สมาชิก ,สหพันธ์เกี่ยวกับข่ายสายสัญญาณ และสนับสนุน  การศึกษา วิจัย งานอาชีพด้านข่ายสายสัญญาณ
(4)     ทำความตกลง หรือวางระเบียบ ให้สมาชิกปฎิบัติ หรืองดเว้นการปฎิบัติ เพื่อให้การประกอบการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5)     ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องทางการเมือง
(6)     ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
(7)     ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
(8)      ยกมาตราฐานการการจ้างงานข่ายสายสัญญาณ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความปลอดภัย
 
ที่ตั้ง 226/25 ชั้นที่1-2 อาคารริเวียร่า ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-960-1771
โทรสาร 02-960-1771
อีเมล์ thaicabling@thaicabling.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,934 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด