หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
4.0K
สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.)
SMEs
องค์กร สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.) 
Organization Phayao-Asean Trade Promotion Association
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 12/29 ถนน รอบเวียงประตูกลอง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 054-483030
โทรสาร 054-411245
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,993 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด