หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
4.5K
สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย
SMEs
องค์กร สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย 
Organization THE THAI AGRICULTURE CENTRAL MARKET ASSOCIATION
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 43 หมู่ 6, ถนนพิจิตร - กำแพงเพชร, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, 66000
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,451 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด