หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
7.3K
สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
Organization Producers Pasteuized Milk Association
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 334/29 หมู่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 7,322 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด