หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
3.6K
สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส.อ.น.)
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส.อ.น.) 
Organization The lower North part Entrepreneur Export and Intertrader Association (N.E.I.A.X)
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 90/1-2 หมู่ 10 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,568 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด