หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
4.5K
สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ
SMEs
องค์กร สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ 
Organization THAI DAIRY FAMER
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 102 หมู่ 6, ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, 73110
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,503 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด