หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
4.8K
สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้)
SMEs
องค์กร สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้) 
Organization THAI HOM MALI RICE TRADE ASSOCIATION THUNG KULA RONG HAI GEOGRAPHICAL INDICATION
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 69 หมู่ 17 ถนน ปัทมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-546625
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,764 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด