หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
11K
6
3
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
SMEs
องค์กร สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
Organization Thai Hevea Wood Association
รายละเอียด

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2539  โดยสมาชิกเริ่มก่อตั้งมาจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพารา

ประเภท โรงเลื่อย โรงอบ โรงงานผลิตชิ้นส่วน เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ และ ผลิต MDF, Particle Board ในภาคใต้ จำนวน 18 ราย

จนปัจจุบัน (ต้นปี 2548) ได้มีการขยายจำนวนสมาชิกไปสู่ผู้ประกอบการจากส่วนต่างๆ ของประเทศ ทั้งจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา

ผลิตของเล่นจากไม้ยางพารา และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง  มีจำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้นกว่า 100 ราย

วัตถุประสงค์

-เพื่อเป็นศูนย์กลางการพบปะ หารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และปัญหาอุปสรรคในการประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมไม้ยางพารา
-เพื่อเป็นตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในการประสานนโยบาย และดำเนินงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน
-เพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
-เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีให้กับสมาชิก
 

ที่ตั้ง 165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-446220 ,074-213419
โทรสาร 074-446221
อีเมล์ contact@tpa-rubberwood.org
tpa2553@hotamil.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,996 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 6 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด