หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.3K
สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้
SMEs
องค์กร สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ 
Organization Association of Southern Logistics and Transportation
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 85/12 หมู่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-439490-5
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 8,326 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด