หน่วยงาน    สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา | Training Institutions
7.8K
5
5
ลีดดิ้ง เพอร์ฟอร์แมนซ์ (ประเทศไทย)
SMEs
DOWNLOAD
องค์กร ลีดดิ้ง เพอร์ฟอร์แมนซ์ (ประเทศไทย) 
Organization Leading Performance (Thailand)
รายละเอียด สัมมนา Perfect Health สถานที่ : โกลว์ฟิช เทรนนิ่งรูม A, ชั้น 6 อาคาร อโศก ทาวเวอร์ (The Pride)  ร่วมไขความลับว่าวิทยากรของเราใช้วิธีการอย่างไรตามหลักของ NLP ถึงไม่เคยป่วยเลยมาเป็นเวลา 13 ปี

NLP คืออะไร? NLP เป็นการศึกษาบุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆของโลก แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นวิธีการว่าคนเหล่านั้นใช้วิธีการอะไรในการพาตัวเองขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุด Richard Bandler และ John Grinder (ผู้คิดค้น NLP) จำแนกวิธีการเหล่านั้นออกมาเป็น 3 ส่วน คือ Neuro - คือระบบสมอง ระบบประสาท รวมถึงจิตใจ ว่าบุคคลเหล่านั้นมีวิธีคิดอย่างไร ถึงประสบความสำเร็จ Linguistics - คือ ภาษา บุคคลเหล่านั้นมีวิธีการอย่างไรในการสื่อสารกับผู้อื่น และตัวเอง Programming - ถ้าเปรียบคนเราเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เราจะมีความสามารถในการทำงานแค่ในสิ่งที่เราถูกลงโปรแกรมไว้เท่านั้น วิธีการเพิ่มขีดความสามารถของเราคือการลงโปรแกรมใหม่ๆเพิ่ม รวมทั้งกำจัดไวรัสที่เรามีในชีวิต

แล้วมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเราอย่างไร?
Richard Bandler และ John Grinder ทำการศึกษาบุคคลที่สามารถหายจากอาการเจ็บป่วยได้ด้วยตนเอง และนำมาถ่ายทอดเป็นวิธีการในการทำให้ร่างกายของเราไม่ต้องพบกับอาการเจ็บป่วยอีกต่อไป
ที่ตั้ง -
โทรศัพท์ 089-489-0996
โทรสาร -
อีเมล์ niwat@coachvas.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/LeadingPerformanceTH
 พันธมิตรปีที่ 10 | ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,833 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 5 คน
หน่วยงาน ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด