หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
28K
7
39
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
SMEs
องค์กร สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) 
Organization THE SAFETY AND HEALTH AT WORK PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND)
รายละเอียด ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ของคนงานขึ้น ซึ่งเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนจากหลักฐานความเป็นมาในความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา ได้แสดงถึง ความมั่งคั่งของประเทศและประชาชน แต่ในทางกลับกันสิ่งนี้ก็แสดงถึงการขาดความเอาใจใส่ในการดูแลและการ บริหารจัดการความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ดังนั้นสิ่งที่ติดตามมากับความมั่งคั่งดังกล่าว คือ อุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยของคนทำงานทั้งหลายที่มีอัตราสูงขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง

         ปี พ.ศ. 2529 ประเทศไทยได้มีการจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ขึ้นเป็นครั้งแรกในระ หว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2529 ในครั้งนั้นคณะกรรมการการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เสนอว่า เห็นเป็นการสมควรที่จะให้มีการจัดตั้งสมาคมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานขึ้น และควรให้มีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติต่อไปทุกปี โดยให้สมาคมที่จะจัดตั้งขึ้นนี้มีส่วนเข้าร่วมด้วยและมี กรมแรงงาน (ในขณะนั้น) เป็นผู้ประสานงาน

          จากนั้นคณะรัฐมนตรีฯ ภายใต้การผลักดันของ ร้อยตำรวจโทชาญ มนูธรรม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ใน ขณะนั้นได้มีมติให้ความเห็นชอบตามที่กรมแรงงานเสนอ ให้ก่อตั้ง “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)”

ที่ตั้ง 22/3 หมู่ที่ 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 02 880-4659 , 02 884-1852, 02 880-4803 , 02 884-14
โทรสาร -
อีเมล์ shawpattraining@gmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/shawpat
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 39 คะแนน
มีผู้เข้าชม 28,390 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 7 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด