หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
7.5K
57
สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
SMEs
องค์กร สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา  
Organization U.S. Commercial Service, Thailand
รายละเอียด แผนกการพาณิชย์สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา โดยมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจ และ ด้านอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ใน ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการหาคู่ค้า สั่งชื้อ นำเข้าสินค้า หรือบริการอื่น ๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทางแผนกการพาณิชย์ยังมีบริการในส่วนอื่น ๆ อาทิ
  • ยื่นความจำนงในการนำเข้าสินค้าจากอเมริกา
  • ร่วมชมงานแสดงสินค้าที่สำคัญในประเทศอเมริกา
  • แนะนำสินค้าและบริการใหม่ ๆ จากอเมริกา
  • นัดหมายพบปะกับนักธุรกิจ
  • แนะนำสมาชิกผู้ให้บริการแก่นักลงทุนชาวอเมริกัน
  • Commercial News USA
  • นักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการหาข้อมูลของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในอเมริกา
  • สมัครรับข้อมูลข่าวสาร E-Newsletter
  • การลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา SelectUSA
ที่ตั้ง GPF Witthayu Tower A, Suite 302 เลขที่ 93/1 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-205-5272, 02-205-5275
โทรสาร 02-255-2915
อีเมล์ Office.Bangkok@trade.gov
Wanwemol.Charukultharvatch@trade.gov
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/PromoteUSA.TH/
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 57 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,531 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด