หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
11K
5
55
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)
SMEs
องค์กร สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) 
Organization THE VETERINARY PRACTITIONER ASSOCIATION OF THAILAND
รายละเอียด
วิสัยทัศน์ (Vision) 
  • เป็นองค์กรศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยง ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
พันธกิจ (Mission)
  • เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านการศึกษาต่อเนื่อง ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
  • เป็นองค์กรตัวอย่างของการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป
  • เป็นศูนย์กลางเครือข่ายและข้อมูลด้านสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงใประเทศและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
ที่ตั้ง 559/2 ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-5141315-6
โทรสาร 02-5141370
อีเมล์ vpatthailand@gmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
goo.gl/ozQZuW
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 55 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,834 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 5 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด