หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
4.7K
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
SMEs
องค์กร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 
Organization CentralPlaza Phitsanulok
รายละเอียด เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก (อังกฤษ: CentralPlaza Phitsanulok) The East-Wast Economic Corridor Shopping Center เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่างบนเนื้อที่กว่า 104 ไร่ ที่มีการออกแบบโดยผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นำมาประยุกต์ใช้ เช่น สายน้ำ เรือแพพื้นถิ่น ประเพณีการแข่งเรือยาว ลวดลายของเครื่องเบญจรงค์และลวดลายผ้าทอที่สวยงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพิษณุโลก จนได้รูปแบบอาคารที่โดดเด่นและสะกดทุกสายตา ด้วยแรงบันดาลใจจากขบวนเรือสินค้าที่จะนำพาผู้ร่วมทุนทุกท่านไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ที่ตั้ง 9/99 ถนนสิงห์วัฒน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-000-999
โทรสาร 055-000-990
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/centralplazaphitsanulokfanpage
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,723 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด