หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
3.7K
2
5
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
SMEs
องค์กร พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 
Organization THAI HUMAN IMAGERY MUSEUM
รายละเอียด เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่ง นำโดย  อาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์   ในการสร้างสรรค์หุ่นขี้ผึ้งไทยตามแบบ ของมาดามทรูโซ  แต่เนื่องจากการดำเนินงานสร้างหุ่นขี้ผึ้งต้องประสบปัญหามากมาย  เช่น  สภาวะอากาศของประเทศไทยไม่เหมาะสมกับการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง เนื่องจากมีอุณหภูมิร้อน  ความชื้นสูง  รวมทั้งมีฝุ่นละอองมาก โดยเฉพาะขี้ผึ้งเป็นวัสดุที่ไม่คงทนไม่คงสภาพ  สามารถเสื่อมสลายลง ถึงแม้ว่าจะได้มีการปรับปรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดี แล้วก็ตาม อาจารย์ดวงแก้ว ได้ใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้าทดลองนานกว่า ๑๐ ปี  เพื่อค้นหาวัสดุอื่น ที่จะนำมาแทนขี้ผึ้ง โดยวัสดุต้องมีความคงทนแข็งแรงทนทาน  ที่สำคัญจะต้องไม่ทำให้คุณลักษณะพิเศษของหุ่นขี้ผึ้งด้อยคุณภาพลงไป  จนสามารถสร้างหุ่นขี้ผึ้งยุคใหม่จาก  "ไฟเบอร์กลาส"  ที่มีความคงทน  ประณีต  งดงามเหมือนคนจริงที่สุด  รวมทั้งให้ความรู้สึกนุ่มนวล  สวยงามมากกว่าขี้ผึ้ง

ที่ตั้ง เลขที่ ๔๓/๒ หมู่ ๑ ถนนบรมราชชนนี กม. ๓๑ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๓๔๓๓-๒๖๐๗, ๐-๓๔๓๓-๒๑๐๙ และ ๐-๓๔๓๓-๒๐๖๑
โทรสาร ๐-๓๔๓๓-๒๐๖๑
อีเมล์ thim1pr@gmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/thaiwaxmuseum
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 3,683 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด