หน่วยงาน    สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา | Training Institutions
8.9K
3
15
เยส! บิซิเนส สคูล
SMEs
DOWNLOAD
องค์กร เยส! บิซิเนส สคูล 
Organization Yes! Business School
รายละเอียด สถาบัน YES Business School (Young Entrepreneur Success) เป็นสถาบันสอนวิชาเชิงธุรกิจ

สถาบัน YES Business School (Young Entrepreneur Success) เป็นสถาบันเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่รวบรวมการเรียนการสอนด้านการบริหารและธุรกิจ ที่ทันสมัยและทัดเทียมกับสถาบันฯในต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสถาบันฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาได้ศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ เพื่อมุ่งผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้และความสามารถในการทำงานสาขาวิชาชีพ การบริหารและธุรกิจ
 
ด้วย คุณภาพและความมุ่งมั่นในการทำงานของคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมสมัย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์การทำงานให้แก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีไอเดียที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ รวมถึงสามารถออกไปพัฒนาสังคมสร้างคน สร้างงานและกระจายสายสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อไป
 
ปัจจุบันนี้ YES Business School (Young Entrepreneur Success) ได้เปิดสอนในหลักสูตร Mini MBA LUXURY BRAND MANAGEMENT , FASHION MARKETING , FASHION MERCHANDISING , DESIGN MANAGEMENT ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทย (เรียนเป็นกลุ่ม) และภาคภาษาอังกฤษ(เรียนตัวต่อตัว) รวมไปถึงหลักสูตรอื่นๆ ในหลากหลายสาขาวิชาชีพการบริหาร การจัดการและธุรกิจ
 
สถาบัน YES Business School (Young Entrepreneur Success) ได้เปิดหลักสูตรการบริหารและการจัดการใน หลากหลายสาขาวิชาทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ โดยปีนี้ ทางสถาบันฯ ได้เปิดรับสมัคร หลักสูตร Mini MBA LUXURY BRAND MANAGEMENT รุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 
 
สถาบัน YES Business School (Young Entrepreneur Success) ได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการศึกษาอย่างต่อ จากสถาบัน BangkokFA Fashion&Art Institute (Fashion Marketing) และสถาบัน Design International Institute ทองหล่อ (Mini MBA LUXURY BRAND MANAGEMENT) และ Design Management) เนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลา 12-15 สัปดาห์ โดยในแต่ละหลักสูตรของ YES Business School (Young Entrepreneur Success) ประกอบไปด้วยบุคลากร และคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน ผู้เรียนจะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติและแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในระดับสากล และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำงานหรือธุรกิจส่วนตัวของท่านได้
ที่ตั้ง 522/3 ชั้น 2 อาคารเพนนีบอลโคนี สุขุมวิท55 ทองหล่อ 16 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 086-610-4744, 085-555-1781, 083-800-5885
โทรสาร -
อีเมล์ yesbuschool@gmail.com
patti.cct@gmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
goo.gl/K2D1Cx
 พันธมิตรปีที่ 9 | ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2559
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 15 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,883 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด